حنظله

غسیل الملائکه

حنظله

غسیل الملائکه

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

  • ۱
  • ۰
"مسأله غدیر فقط مسأله شیعه نیست، مسأله مسلمانان بلکه مسأله همه انسانها است. آنهایی که بیندیشند می دانند که این خط روشن خطی است که متعلق به همه انسانها است. جز این راهی وجود ندارد، اگر قدرت در اجتماعات انسانی دست شیطان صفتان باشد دنیا به همان راهی می رود که شما امروز مظاهر آن را در دنیای مدرن مشاهده می کنید..."


رمز فایل : www.yjc.ir
  • Hanzale 110